Block title

Description

Now demolished. Taunton, MA. Polaroid Time-Zero Film. SX-70